tuổi xác

Để sử dụng các trang web Vapioneer bạn phải là người từ 18 tuổi trở lên. Hãy xác minh tuổi của bạn trước khi vào trang web.

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trang web của chúng tôi và kinh nghiệm của bạn xem nó. Bằng cách tiếp tục để duyệt trang web của chúng tôi bạn chấp nhận chính sách cookie của chúng tôi

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

CHÚNG TA ĐÃ THU THẬP ĐƯỢC THÔNG TIN GÌ RỒI?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, đặt một orde hoặc điền vào một biểu mẫu.

Khi đặt hàng hoặc đăng ký trên trang web của chúng tôi, khi thích hợp, bạn có thể được yêu cầu nhập của bạn: tên, địa chỉ email hay địa chỉ gửi thư. Tuy nhiên, bạn có thể thăm trang của chúng tôi ẩn danh.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN ĐỂ LÀM GÌ?

Bất kỳ những thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng theo một trong các cách sau đây:

* Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn
(thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân của bạn)

* Để cải thiện trang web của chúng tôi
(chúng tôi liên tục phấn đấu để cải thiện dịch vụ website của chúng tôi dựa trên các thông tin và phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn)

* Để cải thiện dịch vụ khách hàng
(thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ)

* Để xử lý các giao dịch
thông tin của bạn, dù công hay tư nhân, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, hoặc cho bất kỳ công ty nào khác đối với bất kỳ lý do nào, mà không cần sự đồng ý của bạn, khác với mục đích rõ ràng của việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mua vào theo yêu cầu .

* Để gửi email định kỳ
Các địa chỉ email mà bạn cung cấp cho chế biến, có thể được sử dụng để gửi cho bạn các thông tin và cập nhật liên quan đến đặt hàng của bạn, ngoài việc tiếp nhận thông tin công ty tin tức, cập nhật, sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan thường xuyên, vv

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN?

Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn khi bạn đặt hàng hoặc nhập, gửi, hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi cung cấp việc sử dụng một máy chủ an toàn.

CHÚNG TÔI CÓ ĐƯỢC CÔNG BỐ BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO RA BÊN NGOÀI KHÔNG?

Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc chuyển giao cho bên ngoài những thông tin cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy người trợ giúp chúng tôi trong việc điều hành trang web của chúng tôi, hoạt động kinh doanh của chúng tôi, hoặc phục vụ các bạn, miễn là các bên đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc này là hợp tuân thủ pháp luật, thực thi chính sách trang web của chúng tôi, hoặc bảo vệ chúng ta, quyền, tài sản, hoặc sự an toàn khác. Tuy nhiên, thông tin du lịch không nhận dạng cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo, hoặc sử dụng khác.

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ TRỰC CHỈ

chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho các thông tin thu thập được thông qua trang web của chúng tôi và không để thu thập thông tin ẩn.

SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn bằng chính sách bảo mật của chúng tôi.

THAY ĐỔI TRONG BÁO CÁO RIÊNG TƯ NÀY

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi tuyên bố này riêng tư, trang chủ, và những nơi khác mà chúng tôi cho là thích hợp, vì vậy mà bạn nhận thức được những thông tin chúng tôi thu thập, làm thế nào chúng ta sử dụng nó, và trong hoàn cảnh nào, nếu có, chúng tôi tiết lộ nó.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi chính sách bảo mật này vào bất cứ lúc nào, vì vậy hãy xem xét nó thường xuyên. Nếu chúng ta làm thay đổi vật liệu chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ở đây, qua email, hoặc bằng phương tiện của một thông báo trên trang chủ của chúng tôi.

 


TRUY VẤN DOANH NGHIỆP
  • * CAPTCHA: Vui lòng chọn chính

WhatsApp Online Chat!